Qifu Technology Mengumumkan Keputusan Kewangan Tidak Diaudit Bagi Suku Keempat dan Sepanjang Tahun 2023, Mengisytiharkan Dividen Separuh Tahun dan Mengumumkan Pelan Pembelian Balik Saham

(SeaPRwire) –   Jumlah Kadar Kredit dan Pengeluaran Pinjaman Bagi Tahun Penuh 2023*1 RMB475.8 Bilion
Untung Bersih Bagi Tahun Penuh 2023 RMB4.3 Bilion dan Untung Bersih Bukan-GAAP*2 RMB4.5 Bilion
Anggaran Dividen Tunai AS$170 Juta Bagi Tahun Penuh 2023*3 dan Nilai Keseluruhan Sekitar AS$132 Juta Saham Yang Dibeli Balik*4 Sejak Pelancaran Pelan Pembelian Saham Balik Pada Jun 2023
Pengumuman Pelan Pembelian Saham Balik Baru AS$350 Juta dan Pengesahan Dasar Dividen Separuh Tahunan Yang Sedia Ada

SHANGHAI, China, 12 Mac 2024 — Qifu Technology, Inc. (NASDAQ: QFIN; HKEx: 3660) (“Qifu Technology” atau “Syarikat”) pengendali utama platform Credit-Tech di China hari ini mengumumkan keputusan kewangan tidak diaudit bagi suku keempat dan tahun penuh berakhir 31 Disember 2023, mengisytiharkan dividen separuh tahunan dan mengumumkan pelan pembelian saham balik baharu.

Tajuk-Tajuk Operasi Suku Keempat 2023

 • Setakat 31 Disember 2023, platform kami telah menghubungkan 157 rakan kongsi kewangan institusi dan 235.4 juta pengguna dengan keperluan kredit berpotensi, secara kumulatif, peningkatan 12.8% daripada 208.7 juta setahun lalu.
 • Pengguna kumulatif dengan garis kredit diluluskan*6 adalah 50.9 juta setakat 31 Disember 2023, peningkatan 14.4% daripada 44.5 juta setakat 31 Disember 2022.
 • Peminjam kumulatif dengan pengeluaran berjaya, termasuk peminjam berulang adalah 30.4 juta setakat 31 Disember 2023, peningkatan 12.7% daripada 27.0 juta setakat 31 Disember 2022.
 • Pada suku keempat 2023, rakan kongsi institusi kewangan mengeluarkan 19,458,549 pinjaman*7 melalui platform kami. Jumlah kadar kredit dan pengeluaran pinjaman mencapai RMB119,002 juta, peningkatan 13.8% daripada RMB104,572 juta pada tempoh yang sama tahun 2022.
 • Daripada pinjaman yang dikeluarkan oleh institusi kewangan, RMB68,239 juta adalah di bawah model bebas modal, Enjin Kredit Inteligen (“ICE”) dan penyelesaian teknologi lain*8, mewakili 57.3% jumlah keseluruhan, peningkatan 16.8% daripada RMB58,438 juta pada tempoh yang sama tahun 2022.
 • Jumlah baki pinjaman berjalan*9 adalah RMB186,478 juta setakat 31 Disember 2023, peningkatan 14.1% daripada RMB163,465 juta setakat 31 Disember 2022.
 • RMB114,476 juta baki pinjaman tersebut adalah di bawah model bebas modal, “ICE” dan penyelesaian teknologi lain*10, peningkatan 18.6% daripada RMB96,558 juta setakat 31 Disember 2022.
 • Tempoh purata kontrak pinjaman yang dikeluarkan oleh institusi kewangan di seluruh platform kami pada suku keempat 2023 adalah kira-kira 11.47 bulan, berbanding 11.38 bulan pada tempoh yang sama tahun 2022.
 • Kadar tunggakan 90 hari+*11 pinjaman yang dikeluarkan oleh institusi kewangan di seluruh platform kami adalah 2.35% setakat 31 Disember 2023.
 • Sumbangan peminjam berulang*12 pinjaman yang dikeluarkan oleh institusi kewangan di seluruh platform kami bagi suku keempat 2023 adalah 90.8%.

1 Merujuk kepada jumlah keseluruhan amaun prinsipal pinjaman yang dipermudahkan dan dikeluarkan semasa tempoh tertentu, termasuk jumlah kadar kredit yang dipermudahkan melalui “ICE” dan penyelesaian teknologi lain.
2 Pendapatan operasi bukan-GAAP, untung bersih bukan-GAAP, margin operasi bukan-GAAP dan margin untung bersih bukan-GAAP adalah ukuran kewangan bukan-GAAP. Untuk maklumat lanjut mengenai ukuran kewangan bukan-GAAP ini, sila lihat bahagian “Pernyataan Penggunaan Ukuran Kewangan Bukan-GAAP” dan jadual bertajuk “Rekonsiliasi Tidak Diaudit Antara GAAP dan Keputusan Bukan-GAAP” di hujung kenyataan akhbar ini.
3 Termasuk nilai sebenar agihan dividen bagi separuh pertama 2023 dan nilai anggaran agihan dividen bagi separuh kedua 2023 berdasarkan AS$0.29 setiap saham biasa Kelas A, atau AS$0.58 setiap ADS kepada pemegang rekod saham biasa Kelas A dan ADS pada penutupan perniagaan pada 15 April 2024.
4 “Nilai keseluruhan ADS yang dibeli balik” merujuk kepada nilai keseluruhan ADS yang dibeli balik di pasaran terbuka sejak pelancaran pelan pembelian saham balik pada 20 Jun 2023 sehingga 12 Mac 2024.
5 Merujuk kepada pengguna berdaftar kumulatif di seluruh platform.
6 “Pengguna dengan garis kredit diluluskan” merujuk kepada jumlah keseluruhan pengguna yang telah memfailkan permohonan kredit dan diluluskan dengan garis kredit pada akhir setiap tempoh.
7 Termasuk 4,667,384 pinjaman merentasi “V-pocket”, dan 14,791,165 pinjaman merentasi produk lain.
8 “ICE” ialah platform terbuka di aplikasi “360 Jietiao” kami, kami padankan peminjam dan institusi kewangan melalui data besar dan teknologi pengkomputeran awan di “ICE”, dan menyediakan laporan siasatan pra-pinjaman peminjam. Bagi pinjaman yang dipermudahkan melalui “ICE”, Syarikat tidak menanggung risiko prinsipal. Jumlah kadar kredit yang dipermudahkan melalui “ICE” adalah RMB16,610 juta pada suku keempat 2023.
Di bawah penyelesaian teknologi lain, kami menawarkan SaaS pengurusan risiko bermodul yang dipasang di premis kepada institusi kewangan, yang membantu rakan kongsi institusi kewangan meningkatkan keputusan penilaian kredit. Jumlah kadar kredit yang dipermudahkan melalui penyelesaian teknologi lain adalah RMB 29,705 juta pada suku keempat 2023.
9 “Jumlah baki pinjaman berjalan” merujuk kepada jumlah keseluruhan amaun prinsipal yang belum dibayar untuk pinjaman yang dipermudahkan dan dikeluarkan pada akhir setiap tempoh, termasuk baki pinjaman untuk “ICE” dan penyelesaian teknologi lain, tidak termasuk pinjaman tertunggak melebihi 180 hari.
10 Baki pinjaman untuk “ICE” dan penyelesaian teknologi lain masing-masing adalah RMB20,810 juta dan RMB41,527 juta setakat 31 Disember 2023.
11 “Kadar tunggakan 90 hari+” merujuk kepada baki prinsipal berjalan pinjaman yang tertunggak antara 91 hingga 180 hari kalendar sebagai peratusan daripada jumlah baki prinsipal berjalan pinjaman di atas dan di bawah kadar di seluruh platform pada tarikh tertentu. Pinjaman yang dicaj semula dan pinjaman di bawah “ICE” dan penyelesaian teknologi lain tidak termasuk dalam pengiraan kadar tunggakan.
12 “Sumbangan peminjam berulang” bagi tempoh tertentu merujuk kepada (i) amaun prinsipal pinjaman semasa tempoh tersebut oleh peminjam yang sebelum ini telah membuat sekurang-kurangnya satu pengeluaran berjaya, dibahagi dengan (ii) jumlah keseluruhan kadar kredit dan pengeluaran pinjaman melalui platform kami semasa tempoh tersebut.

Tajuk-Tajuk Kewangan Suku Keempat 2023

 • Jumlah pendapatan bersih adalah RMB4,495.5 juta (AS$633.2 juta), berbanding RMB3,906.6 juta pada tempoh yang sama tahun 2022.
 • Pendapatan daripada operasi adalah RMB1,279.6 juta (AS$180.2 juta), berbanding RMB943.9 juta pada tempoh yang sama tahun 2022.
 • Pendapatan daripada operasi bukan-GAAP adalah RMB1,322.1 juta (AS$186.2 juta), berbanding RMB995.2 juta pada tempoh yang sama tahun 2022.
 • Margin operasi adalah 28.5%. Margin operasi bukan-GAAP adalah 29.4%.
 • Untung bersih adalah RMB1,107.7 juta (AS$156.0 juta), berbanding RMB867.9 juta pada tempoh yang sama tahun 2022.
 • Untung bersih bukan-GAAP adalah RMB1,150.3 juta (AS$162.0 juta), berbanding RMB919.3 juta pada tempoh yang sama tahun 2022.
 • Untung bersih yang dikaitkan kepada Syarikat adalah RMB1,111.7 juta (AS$156.6 juta), berbanding RMB872.0 juta pada tempoh yang sama tahun 2022.
 • Margin untung bersih adalah 24.6%. Margin untung bersih bukan-GAAP adalah 25.6%.

Tajuk-Tajuk Operasi Bagi Tahun Penuh 2023

Artikel ini disediakan oleh pembekal kandungan pihak ketiga. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) tidak memberi sebarang waranti atau perwakilan berkaitan dengannya.

Sektor: Top Story, Berita Harian

SeaPRwire menyampaikan edaran siaran akhbar secara masa nyata untuk syarikat dan institusi, mencapai lebih daripada 6,500 kedai media, 86,000 penyunting dan wartawan, dan 3.5 juta desktop profesional di seluruh 90 negara. SeaPRwire menyokong pengedaran siaran akhbar dalam bahasa Inggeris, Korea, Jepun, Arab, Cina Ringkas, Cina Tradisional, Vietnam, Thai, Indonesia, Melayu, Jerman, Rusia, Perancis, Sepanyol, Portugis dan bahasa-bahasa lain. 

 • Jumlah kadar kredit dan pengeluaran pinjaman bagi tahun 2023 adalah RMB475,831 juta, menunjukkan peningkatan 15.4% daripada RMB412,361 juta pada tahun 2022. Jumlah kadar kredit di bawah Perkhidmatan Platform adalah RMB271,020 juta, peningkatan 17.3% daripada RMB231,131 juta pada tahun 2022.
 • Purata tempoh kontrak pinjaman yang dipermudahkan dan dikeluarkan adalah 11.21 bulan bagi tahun penuh 2023, berbanding 11.69 bulan pada tahun 2022.
 • Sumbangan peminjam berulang adalah 91.6% bagi tahun penuh 2023, berbanding 88.7% pada tahun 2022.