Grindrod Shipping Holdings Ltd. Mengumumkan Tarikh untuk Kewangan Tidak Diaudit bagi Tiga Bulan Berakhir 30 September 2023

(SeaPRwire) –   SINGAPURA, 27 Nov. 2023 — Grindrod Shipping Holdings Ltd. (NASDAQ: GRIN) (JSE: GSH) (“Grindrod Shipping” atau “Syarikat”) penyedia perkhidmatan pengangkutan maritim global yang terutamanya dalam sektor kadar, mengumumkan ia akan mengeluarkan keputusan kewangan untuk tiga bulan berakhir 30 September 2023 pada hari Selasa, 28 November 2023, selepas penutupan pasaran di New York. Syarikat tidak akan mengadakan sesi soal jawab dan webcast untuk membincangkan keputusan.

Tentang Grindrod Shipping

Grindrod Shipping terutamanya memiliki dan mengendalikan armada pelbagai kapal kargo kering yang dimiliki dan disewa jangka panjang dan pendek. Perniagaan kadar, yang beroperasi di bawah jenama “Island View Shipping” (“IVS”) termasuk Armada Inti kapal kadar tangan dan supramax/ultramax. Syarikat berpangkalan di Singapura, dengan pejabat di London, Durban, Tokyo dan Rotterdam. Grindrod Shipping disenaraikan di NASDAQ di bawah tanda “GRIN” dan di JSE di bawah tanda “GSH”.

Kenyataan Masa Depan

Kenyataan akhbar ini mengandungi kenyataan masa depan mengenai Grindrod Shipping berdasarkan Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Swasta 1995 berkaitan dengan keadaan kewangan, prestasi operasi, aliran tunai, strategi perniagaan, kecekapan operasi, kedudukan saingan, peluang pertumbuhan, rancangan dan objektif pengurusan, dan hal-hal lain. Kenyataan masa depan ini termasuk, antara lain, prospek perniagaan kami pada masa hadapan, hasil dan pendapatan, adalah anggaran dan melibatkan beberapa risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada yang disarankan oleh kenyataan masa depan. Oleh itu, kenyataan masa depan ini perlu dipertimbangkan dalam konteks berbagai faktor penting, termasuk yang disenaraikan di bawah. Perkataan seperti “mungkin”, “dijangka”, “berniat”, “merancang”, “percaya”, “menjangka”, dan variasi perkataan dan ungkapan serupa bertujuan untuk mengenal pasti kenyataan masa depan. Kenyataan masa depan ini berdasarkan maklumat yang tersedia kepada, dan jangkaan dan anggapan yang dianggap munasabah oleh Grindrod Shipping pada masa kenyataan-kenyataan ini dibuat. Walaupun Grindrod Shipping percaya bahawa jangkaan yang tercermin dalam kenyataan masa depan sedemikian adalah munasabah, tiada jaminan boleh diberikan bahawa jangkaan tersebut akan terbukti tepat. Kenyataan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui, banyak daripadanya di luar kawalan Grindrod Shipping. Keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada anggaran atau ramalan yang terkandung dalam kenyataan masa depan ini termasuk, tanpa had, prestasi perniagaan masa depan atau kewangan Grindrod Shipping; kekuatan ekonomi dunia, termasuk terutamanya di China dan baki rantau Asia Pasifik; kesan wabak COVID-19 terhadap operasi kami dan permintaan serta corak perdagangan untuk pasaran kadar kering, dan tempoh kesan-kesan ini; sifat kitaran pasaran kadar kering, termasuk keadaan dan trend pasaran kadar kering am, termasuk fluktuasi kadar sewa dan nilai kapal; perubahan dalam penawaran dan permintaan dalam industri pengangkutan kadar kering, termasuk pasaran untuk kapal-kapal Grindrod Shipping; perubahan dalam nilai kapal-kapal Grindrod Shipping; perubahan dalam strategi perniagaan Grindrod Shipping dan belanjawan modal atau perbelanjaan operasi yang dijangka, termasuk kerja baik, pemeriksaan, pembaikan dan kos insurans; persaingan dalam industri kadar kering; fluktuasi musim dalam industri kadar kering; keupayaan Grindrod Shipping untuk memperuntukkan kapal-kapalnya di pasaran kadar dan keupayaannya untuk memasuki kontrak waktu selepas kontrak semasanya tamat; keadaan ekonomi am dan keadaan dalam industri minyak dan arang batu; keupayaan Grindrod Shipping untuk memenuhi piawaian teknikal, kesihatan, keselamatan dan pematuhan pelanggannya; kegagalan pihak lawan untuk memenuhi sepenuhnya obligasi mereka terhadap Grindrod Shipping; keupayaan Grindrod Shipping untuk melaksanakan strategi pertumbuhannya; keadaan politik dan ekonomi antarabangsa termasuk tarif tambahan yang dikenakan oleh China dan Amerika Syarikat; gangguan laluan pengangkutan disebabkan kemalangan, bencana semula jadi atau bencana lain; kegagalan kapal; rasuah, piracy, konflik tentera, ketidakstabilan politik dan keganasan di lokasi di mana kami mungkin beroperasi, termasuk konflik terkini antara Rusia dan Ukraine serta ketegangan antara China dan Taiwan; fluktuasi kadar faedah dan pertukaran asing serta perubahan dalam kaedah yang mana Kadar Tawaran Antara Bank London dan kadar rujukan lain ditentukan; perubahan dalam kos yang berkaitan dengan pemilikan dan pengendalian kapal-kapal Grindrod Shipping; perubahan dalam pematuhan Grindrod Shipping terhadap peraturan kerajaan, cukai, alam sekitar, kesihatan dan keselamatan termasuk peraturan IMO 2020 yang mengehadkan kandungan sulfur dalam bahan api; potensi liabiliti daripada tuntutan semasa atau masa depan; keupayaan Grindrod Shipping untuk memperoleh atau mempunyai akses kepada pembiayaan, kecairannya dan kecukupan aliran tunai untuk operasinya; keupayaan berterusan untuk meminjam di bawah perjanjian hutang Grindrod Shipping dan pematuhan terhadap konvensyen yang terkandung di dalamnya; keupayaan Grindrod Shipping untuk membiayai belanjawan modal dan pelaburan masa depan untuk pembinaan, pembelian dan pemulihan kapal-kapalnya; ketergantungan Grindrod Shipping kepada kakitangan kunci; jangkaan Grindrod Shipping berkenaan ketersediaan pembelian dan penjualan kapal serta keupayaannya untuk membeli dan menjual kapal serta mesewa masuk kapal seperti dirancang atau pada harga yang dianggap memuaskan; kecukupan perlindungan insurans Grindrod Shipping; kesan inovasi teknologi baharu dan kemajuan reka bentuk kapal; dan faktor-faktor lain yang dinyatakan dalam “Item 3. Maklumat Utama-Faktor Risiko” dalam Laporan Tahunan kami Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2022 yang difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa pada 23 Mac 2023. Grindrod Shipping tidak menanggung sebarang obligasi untuk mengemaskini secara awam atau menerbitkan sebarang pembetulan ke atas kenyataan masa depan ini untuk memantau peristiwa atau keadaan selepas tarikh kenyataan akhbar ini atau untuk memantau berlakunya peristiwa yang tidak dijangka melainkan jika diperlukan oleh undang-undang.

Artikel ini disediakan oleh pembekal kandungan pihak ketiga. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) tidak memberi sebarang waranti atau perwakilan berkaitan dengannya.

Sektor: Top Story, Berita Harian

SeaPRwire menyediakan perkhidmatan pengedaran siaran akhbar kepada pelanggan global dalam pelbagai bahasa(MiddleEast, Singapore, Hong Kong, Vietnam, Thailand, Taiwan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Germany, Russia, and others) 

Hubungan Syarikat: Hubungan Pelabur/Media:
Edward Buttery Email:
Ketua Pegawai Eksekutif
Grindrod Shipping Holdings Ltd.
1 Temasek Avenue, #10-02 Millenia Tower
Singapura, 039192
Email:
Laman Web: