AGBA Group Masuk Ke Dalam Terma-terma Untuk Tawaran Pelaburan Swasta US$6.2 Juta

HONG KONG, Nov. 08, 2023 — NASDAQ-listed, AGBA Group Holding Limited (“AGBA” atau “Syarikat”) penyedia perkhidmatan kewangan semua dalam satu di Hong Kong memasuki terma-terma untuk penawaran pelaburan swasta dengan pelabur institusi, Presiden Kumpulan AGBA, Encik Wing-Fai Ng dan pasukan pengurusan AGBA. Berdasarkan terma-terma yang telah dilaksanakan sekarang, pelaburan yang dirancang akan berjumlah US$6.2 juta (“Pelaburan Saham”).

Harga pembelian Pelaburan Saham akan menjadi $0.70 setiap saham biasa Syarikat dan waran yang berkaitan. Pelanggan kepada saham akan menerima satu waran untuk setiap lima saham yang dilanggan. Setiap waran boleh ditukarkan kepada satu saham biasa pada harga $1.00 setiap saham enam bulan selepas penerbitan waran.

Pelaburan Saham mewakili titik perubahan penting bagi Syarikat, kerana ia akan dilaksanakan pada premium yang besar berbanding harga pasaran semasa Syarikat. Ini mencerminkan keyakinan dan nilai yang tinggi yang diberikan kepada prospek Syarikat oleh pelabur luar dan pasukan pengurusan. Pasukan pengurusan, dengan melabur modal mereka sendiri dalam Pelaburan Saham bersama-sama pelabur luar, menunjukkan penyelarasan mereka dengan kepentingan pemegang saham dan komitmen mereka untuk memacu kejayaan Syarikat.

Objektif utama Pelaburan Saham adalah untuk menggalakkan pertumbuhan berterusan Syarikat dan mempercepatkan laluannya ke keuntungan. Pelaburan Saham tidak sahaja akan menggalakkan pertumbuhan, tetapi juga akan meningkatkan fleksibiliti kewangan Syarikat dan membolehkannya mengejar pengambilalihan strategik untuk menguatkan kedudukannya di pasaran. Dana juga akan digunakan untuk melabur dalam platform perantaraan pasaran terkemuka AGBA, memperkenalkan ‘perubahan langkah’ dalam keupayaan teknologi.

Pelaburan Saham akan memberikan pelabur baru Syarikat dengan penilaian masuk yang sangat menarik dan kepentingan yang selaras dengan semua pemangku kepentingan sedia ada Syarikat untuk mengejar nilai pemegang saham jangka panjang. Dengan memperluaskan asas pelabur, AGBA akan membentuk perkongsian yang kuat dengan individu dan institusi yang berkongsi visi jangka panjangnya untuk kejayaan.

Encik Wing-Fai Ng, Presiden Kumpulan, AGBA Group Holding Limited berkata “Saya sangat bersyukur bahawa seorang pelabur institusi dan pasukan pengurusan teratas kami menyertai saya dalam komitmen kejayaan jangka panjang AGBA Group. Pelaburan modal ekuiti awal ini pada premium di atas harga pasaran semasa menunjukkan keyakinan dalam Syarikat kami dan menyediakan modal pertumbuhan untuk memanfaatkan pemulihan ekonomi yang dijangka dalam pasaran inti kami. Fokus utama kami adalah memaksimakan nilai pemegang saham melalui pertumbuhan pasaran yang pesat, inovasi dan inisiatif strategik.”

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Laporan Borang 8-K Syarikat yang difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa pada 8 November 2023. Rilis akhbar terbaru boleh didapati di laman web syarikat, sila lawati www.agba.com/ir

# # #

Kenyataan Selamat

Rilis akhbar ini mengandungi kenyataan pandangan ke hadapan seperti yang ditakrifkan oleh Akta Pembaharuan Undang-Undang Sekuriti Swasta 1995. Kenyataan pandangan ke hadapan termasuk kenyataan mengenai rancangan, objektif, sasaran, strategi, peristiwa masa depan atau prestasi, dan andaian di sebalik atau lain daripada kenyataan fakta sejarah. Apabila Syarikat menggunakan perkataan seperti “mungkin”, “akan”, “bertujuan”, “harus”, “percaya”, “menjangka”, “projek”, “menganggarkan” atau ungkapan serupa yang tidak berkaitan semata-mata dengan perkara sejarah, ia membuat kenyataan pandangan ke hadapan. Kenyataan pandangan ke hadapan bukan jaminan prestasi masa depan dan melibatkan risiko dan ketidakpastian yang mungkin menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada jangkaan Syarikat yang dibincangkan dalam kenyataan pandangan ke hadapan. Kenyataan ini tertakluk kepada ketidakpastian dan risiko termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang berikut: sasaran dan strategi Syarikat; pembangunan perniagaan Syarikat pada masa hadapan; permintaan dan penerimaan produk dan perkhidmatan; perubahan teknologi; keadaan ekonomi; hasil sebarang tindakan undang-undang yang mungkin dimulakan terhadap kami berikutan penyelesaian kombinasi perniagaan; jangkaan berkenaan strategi dan prestasi kewangan masa hadapan kami, termasuk rancangan perniagaan kami yang masa hadapan atau objektif, prestasi masa depan dan peluang yang dijangka serta pesaing, hasil, harga, perbelanjaan pengendalian, corak pasaran, likuiditi, aliran tunai dan penggunaan tunai, belanjawan modal, dan keupayaan kami untuk melabur dalam inisiatif pertumbuhan dan peluang pengambilalihan; reputasi dan jenama; kesan persaingan dan penentuan harga; peraturan kerajaan; perubahan umum dalam ekonomi dan perniagaan di Hong Kong dan pasaran antarabangsa yang dirancang untuk diservi serta andaian di sebalik atau berkaitan dengan mana-mana yang terdahulu dan risiko lain yang dinyatakan dalam laporan yang difailkan oleh Syarikat dengan SEC, tempoh dan ketegasan wabak coronavirus terkini, termasuk kesannya merentasi perniagaan dan operasi kami. Oleh kerana sebab-sebab ini, antara lain, pelabur diberi amaran untuk tidak menumpukan terlalu banyak keyakinan terhadap mana-mana kenyataan pandangan ke hadapan dalam rilis akhbar ini. Faktor-faktor tambahan dibincangkan dalam penyataan Syarikat dengan SEC, yang boleh dikaji di www.sec.gov. Syarikat tidak mengambil sebarang obligasi untuk secara awam menyemak semula kenyataan pandangan ke hadapan untuk memenuhi peristiwa atau keadaan yang timbul selepas tarikh ini.

Tentang Kumpulan AGBA:

Ditubuhkan pada tahun 1993, AGBA Group Holding Limited (NASDAQ: “AGBA”) ialah penyedia perkhidmatan kewangan semua dalam satu terkemuka yang berpangkalan di Hong Kong menawarkan set perkhidmatan kewangan dan produk kesihatan yang paling meluas di Kawasan Teluk Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA) melalui ekosistem bimbingan teknologi, membolehkan pelanggan memanfaatkan pilihan yang paling sesuai dengan keperluan mereka. Dipercayai oleh lebih daripada 400,000 pelanggan individu dan korporat, Kumpulan ini dianjurkan kepada empat perniagaan pemimpin pasaran: Perniagaan Platform, Perniagaan Pengedaran, Perniagaan Kesihatan, dan Perniagaan Fintech.

Untuk maklumat lanjut mengenai AGBA, sila lawati www.agba.com

Hubungan Pelabur dan Media:

Cik Bethany Lai
media@agba.com/ ir@agba.com
+852 5529 4500

Saluran Media Sosial:
agbagroup
LinkedIn | Twitter | Instagram | Facebook |